Editörler ve Kurullar

Editörler

  1. DergiPark Yardım
  2. Doç. Dr. H.Yunus TAS, Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye
  3. Avni Durucan, Türkiye