Franz Kafka'nın Yargı Adlı Eseri İle Siegfried Lenz'in Almanca Dersi Adlı Eserinde Baba Oğul Motifinin Karşılaştırılması

Fatma Karahalil
2.728 1.754

Öz


Franz Kafka’nin “Yargı” adli eseriyle Siegfried Lenz’in “Almanca Dersi” adlı eserindeki
baba-oğul motifini temel alarak hazırladığımız bu çalışmada, farklı dönemlerde yaşamış
olan her iki yazarın eserini bu motif üzerinden yola çıkarak karşılaştırmaya çalıştık.
Karşılaştırmalı Edebiyat kavramının tarihçesi ve karşılaştırmalı edebiyat kuramları
hakkında temel bilgilere yer vererek her iki yazarın da adı geçen eserini baba-oğul motifi
açısından karşılaştırmaya çalıştık. Bu bağlamda, incelenen eserlerdeki ortak özelliklerin
ve farklılıkların ne şekilde yansıtıldığının değerlendirmesini yaptık.


Anahtar kelimeler


motif karşılaştırması, karşılaştırmalı edebiyat, komparatistik, baba-oğul ilişkisi.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aydın, K. (1999), Karşılaştırmalı Edebiyat, Postmodern Bağlamda Algılanışı, Birey Yayıncılık, İstanbul. Aytaç, G. (2009), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul.

Baytekin, B. (2006), Kuramsal ve Uygulamalı Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.

Kafka, F. (1983), Erzählungen, Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Frankfurt am Main.

Kefeli, E. (2000), Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemeleri, Bayrak Matbaacılık, İstanbul.

Lenz, S. (2012), Almanca Dersi. (Çev. Ayşe Sarısayın), Everest Yayınları, İstanbul.

Rousseu A.M. ve Pichois Cl. (1994), Karşılaştırmalı Edebiyat, (Çev. Mehmet Yazgan), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbu l.
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.