G20 Ülkeler İçin Gelir Yakınsama Analizinin Panel Birim Kök Testleri İle İncelenmesi

Muhammed Tıraşoğlu
3.251 3.292

Öz


Solow tarafından 1956’da ortaya konan Neoklasik Büyüme Teorisinin temel çıkarımı
olan yakınsama hipotezi, makro iktisat yazınında 1980’lerden itibaren en fazla ilgiyi gören
konulardan bir tanesi haline gelmiştir. Bu çalışmada G20 ülkeleri için 1969-2011 dönemine
ait kişi başına reel gelir kullanılarak yakınsama hipotezi panel birim kök testleri ile
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre incelenen dönem için G20 ülkelerinin reel kişi
başına gelirlerinin G20 ülkelerinin ortalama kişi başına gelir düzeyine yakınsamadığı sonucuna
ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca, G20 ülkelerinin reel kişi başına gelirlerinin Avrupa
Birliği ülkelerinin ortalama kişi başına gelir düzeyine ve Amerika’nın kişi başına gelir
düzeyine yakınsayıp yakınsamadığı incelenmiş ve elde edilen sonuçlara göre bu iki gelir
düzeyine de yakınsamadığı sonucuna varılmıştır.


Anahtar kelimeler


Yakınsama, Gelir Yakınsaması, G20 ülkeleri, Panel Birim Kök.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arısoy, İbrahim, Yamak, Rahmi (2009), “Türkiye’de Bölgesel Yakınsama Üzerine Ekonometrik Bir Yaklaşım”, 10. Ekonometri ve İstatistik sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ateş, Şanlı (1996), “Ekonomik Büyümeye Yaklaşımlar ve Yakınsama Sorunu”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakülte Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1, s.1-16.

Bai, Jushan, Ng, Serena (2004), “A Panic Attack on Unit Roots and Cointegration”, Econometrica, Vol:72, No:4, pp. 1127-1177.

Barro, Robert J. (1991), “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, Vol:106, No:2, pp.407-443.

Barro, Robert J., Sala-i Martin, Xavier (1992), “Convergence”, Journal of Political Economy, Vol:100, No:2, pp.223-251.

Bernard, Andrew B., Durlauf, Steven N. (1996), “Interpreting Test of the Convergence Hypothesis”, Journal of Econometrics, Vol: 71, pp. 161-173.

Breitung, Jörg (2000), “The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data” advances in Econometrics, Vol:15: Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamics Panels, Ed. B.H. Baltagi, Amsterdam, JAI Press, pp.161-178.

Darne, Oliver, Biebolt, Claude (2005), “Non-Stationarity Tests in Macroeconomics Time Series”, New trends in macroeconomics, Ed. Claude Diebolt, Catherine Kyrtsou, Berlin, Springer Berlin Heidelberg. Dawson, John W., Sen, Amit (2007) “New Evidence on the Convergence of International Income From A Group of 29 Countries”, Empirical Economics, Vol:33, No:2, pp. 199-230.

De Long, Bradford J. (1998), “Productivity Growth, Convergence, and Welfare: A Comment”, the american Economic Review, Vol:78, No:5, pp.1138-1154.

Dowrick, S., Nguyen, D. (1989), “OECD Comperative Economic Growth 1950-1985: Catch-Up and Convergence”, the american Economic Review, Vol:79, No:5, pp. 1010-1030.

Evans, Paul, Karras, Georgios (1996) “Do Economies Convergence? Evidence from a Panel of U.S. States”, the Review of Economics and statistics, Vol:78, No:3, pp.384-388.

Hadri, Kaddour (2000), “Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data”, Econometrics Journal, Vol:3, pp.148-161.

Haris, Richard D.F., Tzavalis, Elias (1999), “Inference for Unit Roots in Dynamic Panels Where the Time Dimension is Fixed”, Journal of Econometrics, Vol:91, pp.201-226.

Im, Kyung So, Pesaran, M. Hashem, Shin, Yongcheol (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, Vol:115, pp.53-74.

Islam, Nazrul (2003) “What Have We Learnt From The Convergence Debate?”, Journal of Economic surveys, Vol. 17, No. 3, , pp. 309-362.

Jan, Sajjad Ahmad, Chaudhary, A.R. (2011), “Testing the Conditional Convergence Hypothesis for Pakistan”, Pak. J. Commer. soc. sci., Vol:5, No:1, pp.117-128.

King, Robert G., Rebelo, SergioT. (1983), “Transitional Dynamics and Economic Growth in the Neoclassical Model”, the american Economic Review, Vol:83, No:4, pp.908-931. 100 KayNaKÇa

Arısoy, İbrahim, Yamak, Rahmi (2009), “Türkiye’de Bölgesel Yakınsama Üzerine Ekonometrik Bir

Yaklaşım”, 10. Ekonometri ve İstatistik sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Ateş, Şanlı (1996), “Ekonomik Büyümeye Yaklaşımlar ve Yakınsama Sorunu”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakülte Dergisi, Cilt: 6, Sayı:1, s.1-16.

Bai, Jushan, Ng, Serena (2004), “A Panic Attack on Unit Roots and Cointegration”, Econometrica, Vol:72, No:4, pp. 1127-1177.

Barro, Robert J. (1991), “Economic Growth in a Cross Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, Vol:106, No:2, pp.407-443.

Barro, Robert J., Sala-i Martin, Xavier (1992), “Convergence”, Journal of Political Economy, Vol:100, No:2, pp.223-251.

Bernard, Andrew B., Durlauf, Steven N. (1996), “Interpreting Test of the Convergence Hypothesis”, Journal of Econometrics, Vol: 71, pp. 161-173.

Breitung, Jörg (2000), “The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data” advances in Econometrics, Vol:15: Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamics Panels, Ed. B.H. Baltagi, Amsterdam, JAI Press, pp.161-178.

Darne, Oliver, Biebolt, Claude (2005), “Non-Stationarity Tests in Macroeconomics Time Series”, New trends in macroeconomics, Ed. Claude Diebolt, Catherine Kyrtsou, Berlin, Springer Berlin Heidelberg.

Dawson, John W., Sen, Amit (2007) “New Evidence on the Convergence of International Income From

A Group of 29 Countries”, Empirical Economics, Vol:33, No:2, pp. 199-230. De Long, Bradford J. (1998), “Productivity Growth, Convergence, and Welfare: A Comment”, the american Economic Review, Vol:78, No:5, pp.1138-1154.

Dowrick, S., Nguyen, D. (1989), “OECD Comperative Economic Growth 1950-1985: Catch-Up and Convergence”, the american Economic Review, Vol:79, No:5, pp. 1010-1030.

Evans, Paul, Karras, Georgios (1996) “Do Economies Convergence? Evidence from a Panel of U.S.

States”, the Review of Economics and statistics, Vol:78, No:3, pp.384-388. Hadri, Kaddour (2000), “Testing for Stationarity in Heterogeneous Panel Data”, Econometrics Journal, Vol:3, pp.148-161.

Haris, Richard D.F., Tzavalis, Elias (1999), “Inference for Unit Roots in Dynamic Panels Where the Time Dimension is Fixed”, Journal of Econometrics, Vol:91, pp.201-226.

Im, Kyung So, Pesaran, M. Hashem, Shin, Yongcheol (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, Vol:115, pp.53-74.

Islam, Nazrul (2003) “What Have We Learnt From The Convergence Debate?”, Journal of Economic surveys, Vol. 17, No. 3, , pp. 309-362.

Jan, Sajjad Ahmad, Chaudhary, A.R. (2011), “Testing the Conditional Convergence Hypothesis for

Pakistan”, Pak. J. Commer. soc. sci., Vol:5, No:1, pp.117-128. King, Robert G., Rebelo, SergioT. (1983), “Transitional Dynamics and Economic Growth in the Neoclassical Model”, the american Economic Review, Vol:83, No:4, pp.908-931.

Tatoğlu, Ferda Yerdelen (2012b), İleri Panel veri analizi- stata uygulamalı, Beta Basım Yayım, İstanbul.

Ünsal, Erdal M. (2007), makro İktisat, İmaj Yayıncılık, Yedinci Baksı, Ankara.
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.