Yönetimden Yönetişime: Kavramsal Bir Bakış

Yahya Fidan
4.232 1.484

Öz


Yönetişim, günümüzde gittikçe artan oranda kullanılan bir kavram haline gelmiştir.
Yönetişim kavramının, özellikle kamuda yeniden yapılanma sürecinde kamu yönetimi
teorisyenlerince “kamu yönetimi” kavramı yerine kullanıldığı görülmektedir.
İşletmecilik dünyasına baktığımızda ise kavram henüz tam olarak tartışılmaya başlamamış
gözükmektedir. Bu çalışmada kavramın kökeni ve işletme yönetimi alanındaki anlamı
doğrultusunda kavramsal bir değerlendirme yapılacaktır. Yönetişim, içerik itibariyle, bünyesinde
barındırdığı iletişim ve birlikte iş yapma vurgusuyla, örgüt yaşamını zengin hale
getirmekte ve her bir bireyi örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için daha fazla motive etmektedir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.