İnsan Kaynakları Denetimi ve Bir inceleme

Gülşah Karavardar
2.956 1.688

Öz


İnsan kaynakları denetimi kurum içerisindeki insan kaynakları fonksiyonlarının etkinliğini
değerlendirmek, artırmak ve süreçlerin yasalara uygunluğunun kontrol edilmesini
amaçlar. Bu denetimler, mevcut insan kaynakları faaliyetlerinin kurumun stratejilerine
uygun olup olmadığını açıklaması bakımından önemlidir. Bu çalışma insan kaynakları
denetimi kavramını, bu kavramla bağlantılı olarak insan kaynakları denetim sürecini, denetim
faaliyetlerinin özelliklerini, denetim raporunu, stratejik insan kaynakları denetimini ve
bu çalışmaların işletmeye olan etkilerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmanın bir diğer
amacı Türkiye’deki insan kaynakları denetimi uygulamalarını incelemektir. Araştırmada
kolayda örnekleme yöntemiyle İstanbul ili sınırları içerisinde faaliyette bulunan bazı orta ve
büyük ölçekli firmalarla görüşmeler yapılmıştır. Firmalarla yapılan görüşmelerde katılan
firmalardaki insan kaynakları denetim faaliyetlerin varlığı ve işlerliği belirlenmeye çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.