Siyer Yazıcılığında Abbas Portresinin Oluşumuna Abbasilerin Etkisi

Mehmet Azimli
1.973 965

Öz


Bu çalışmada, Siyer kaynaklarının yazımı esnasında iktidarda bulunan Abbasi hilafetinin
etkisiyle Abbasilerin atası olan Abbas b. Abdulmuttalib hakkında uydurulmuş
rivayetler incelenmektedir. Bu tür rivayetler ile Abbas b. Abdulmuttalib hakkında
olduğundan çok farklı bir imaj oluşmuştur. Esasen o, pragmatist ve Müslümanlar güçlenince
İslam’ı tercih etmiş birisidir. Paraya olan düşkünlüğü ile meşhurdur. Tulekadan olması
gerektiği halde rivayetlere bu durum yansımamıştır. Bedir’de müşrik ordusunda iken esir
edildiği halde ismi kaynaklarda esirler listesine konulmamıştır. Bütün bunlar, Abbasi hilafetinin
etkisiyle Abbas hakkında farklı bir imaj oluşturulduğunun göstergesidir.


Tam metin:

PDF