Kur'an'da Salat Kavramının Semantik Analizi

Mehmet Soysaldı
2.378 1.076

Öz


Bu çalışmada salât kavramının semantik tahlili yapılmaya çalışılmıştır. Girişte salât
kelimesinin lügat anlamları üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada önce salât kavramının,
Kur’an öncesi (cahiliye döneminde) hem müşrik Arap toplumunda hem de
ilâhî dinlerden, Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki durumu araştırılmış daha sonra da kavramın
Kur’an’daki anlamları incelenmiştir. Kavramın semantik tahlili yapılmak suretiyle namaz
ibadetinin tarihçesi ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.