Türk-İslam Devletlerinde İnsan Hakları Konusunda Örnek Uygulamalar

Alaeddin Çetinkaya
2.978 3.841

Öz


Mutlak iktidarın sınırlanması, dilekçe ve yargılama hakkı gibi anayasal düzenlemelerle
batıda başlayıp 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile önemli aşamaya
gelen İnsan Hakları konusunda, Türk ve İslam devletlerinde birçok kural ve
uygulama örnekleri bulunmaktadır. 20. Yüzyıldaki anlam ve uygulamalarla birebir örtüşmese
de insanın can ve mal güvenliği, din ve ibadet hürriyeti ile zaruri ihtiyaçlarının karşılanması
her dönemde özü itibari ile benzerlik göstermektedir. İslamiyet öncesi birçok Türk
devletinde bu hususların doğal bir hak olduğu görüşünün uygulamalara yansıdığı konusunda
birçok kayıtlar bulunmaktadır. İslâm’ın bu alanda getirdiği kurallar da Türklerin gelenek ve
uygulamaları ile birleşmiştir. Makale bu konuda İslamiyet öncesi ve sonrasındaki uygulamalardan
örnekler vermektedir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.