Ertuğrul Gazi Türbesi ve Civarındaki Bazı Kitabelerin Okunuşuna Dair

Ersin Teres
2.556 1.534

Öz


Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi (d. 1198- ö. 1281) türbesi Osmanlı
devletinin kuruluş döneminin sembol yapılarından biridir. Türbe, içinde
Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi’nin (d. 1258- ö. 1326) babası Ertuğrul
Gazi’nin medfun olması ve Osmanlı devletinin ilk mimari eserlerinden olması hasebiyle
büyük bir öneme sahiptir. Bu türbe içinde ve çevresinde bazı mezar taşı ve duvar kitabelerine
rastlamaktayız. Bunlar Osman Gazi’nin makam kabrinin kitabesi, Halime Hatun’un
mezar taşı kitabesi, Ertuğrul Gazi’nin oğlu Savcı Bey’in mezar taşı kitabesi ve bir duvar ve
de üç çeşme kitabesidir. Bu kitabeler uzun zaman önce okunmuş ver kaynaklara geçirilmiştir.
Ancak eski okunuşlarında bazı hatalar yapılmış ve ihmaller sonucunda bu hatalar şimdiye
dek düzeltilmemiştir. Bu makalede bu kitabelerin doğru okunuşları verilmeye çalışılarak,
daha önce yapılan hatalara değinilmiş ve kitabelerin Türkiye Türkçesine çevirileri aktarılmıştır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.