Buşido: Japon Samuraylarının Felsefesi

Kubilay Akman
3.154 14.542

Öz


Buşido, Japon samuraylarının, savaşçılık geleneğinin ötesinde; sosyal ve etik boyutları
olan yaşam felsefesidir. Samuraylar yüzyıllarca, Japon toplumu içinde Buşido etik
kodlarına göre hareket etmiş ve bu geleneği kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Bu
çalışma kapsamında Japon kültür tarihinin anahtar kavramlarından olan Buşido, Japonya’nın
tarihinde yer alan önemli samuray ve savaş sanatı ustalarının (Yamamoto
Tsunetomo, Miyamoto Musashi, Takuan Soho, Yagyu Munenori) görüşleri ışığında ele
alınmıştır. Savaş sanatları tarihinde önemli bir yeri olan Buşido kavramı ve yansımaları
kendi sosyal ve kültürel bağlamı için analiz edilirken, bu kavramın/olgunun oluşturduğu
samuray profilinin oluşumu araştırılmıştır. Samurayların savaşçılık geleneğinin, salt bir
fiziki “savaş” stratejileri bütünü olmayıp; esasında kişisel gelişim, ruhsal olgunlaşma ve
ilerleme olarak bir anlam taşıdığı felsefi/etik örnekler temelinde ele alınmıştır.


Tam metin:

PDF