Tarihsel Perspektifte Muhasebenin Doğuşunu ve Gelişimini Etkileyen Faktörler

Ahmet Gökgöz
3.064 2.983

Öz


Bu çalışmanın amacı, muhasebe biliminin doğuşunda ve gelişiminde etkili olan faktörlerin
incelenmesidir. Muhasebe, iktisadi faaliyetlere ve günlük hayatın ihtiyaçlarına
bağlı olarak kendiliğinden doğmuştur ve bazı faktörlere bağlı olarak gelişmiştir.
Özetle, muhasebenin doğuşunu ve gelişmesini sağlayan faktörler temel olarak; ticaret, din,
hukuk, devlet, bilim ve teknoloji ekseni etrafında toplanmıştır. Ticaretin doğuşu ve gelişimi
ile ortaya çıkan karmaşıklığa çözüm olarak muhasebe kayıtlarının tutulması, dinlerin bir
emri olarak ticarî işlemlerin kaydı, hukukun icrasında muhasebe kayıtlarına başvurulması,
devletin vergi toplamasında ve topladığı vergiyi harcamasında bir kaydın gerekliliği, bilimin
önderliğinde meydana gelen teknolojik gelişmelerin muhasebede kullanılmaya başlanması
muhasebe ilminin gelişmesini sağlamıştır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.