Evlilikte Çiftleri Etkileyen Unsurlar ve Arkadaşlık İlkeleri

Muhsin Yılmazçoban
5.170 4.200

Öz


Toplumda, sağlıklı evlilikler geçmişe göre, zor ulaşılabilir niteliktedir. Bunun temel
nedeniyse hızlı değişme süreci geçiren toplumun, modernizmin baskısı altında geleneksel
yapının zayıflaması ve yeni davranış kalıplarının oturmamasıdır. Zamanımızda
sağlıklı evliliklerle güçlü aileler kurmak, çok daha önemli hale gelmiş durumdadır. Evliliklerde
bu tür temel sorunların aşılması ile gelenekselin moderne uyumu gerekmektedir.
Ancak öteden beri modernleşme, sadece ideolojik bir batılılaşma şeklinde anlaşılmış ve
geleneksel yapı ile uyumluluğu gözetilmemiştir. Bu yüzden de, diğer toplumsal alanlarda
olduğu gibi evlilik ve aile kurumu da, batılı kavramlaştırma ve analizlerle anlaşılmaya
çalışılmaktadır. Batılı araştırma ve incelemeler ait olunan Türk ve Doğu toplum yapısına
uyarlanmadan olduğu gibi tercüme edilerek, kendi toplumumuz hakkında tespit ve tahlillere
gidilmiştir. Bu durum sürdükçe, sağlıklı evliliklerin oluşmasında olumsuz sonuçlar vermeye
devam edecektir. Yapılan araştırma ve analizlerin Türk toplum yapısına uygun olması
gözetilmelidir.
Toplumda evliliğe yönelik arkadaşlıklar da, evrensel ilkeler yanında geleneksel normlar
barındırmaktadır. Bu çalışmada diğer toplumlardan farklı norm ve değerler ile oluşmuş
zihniyet ve kültür yapısından hareketle, özgün bir psikososyal analiz ile toplumun evlilikte
çiftleri etkileyen unsurlar incelenmiş ve dokuz madde altında toplanmıştır. Bu sayede çalışmanın
sonunda, Türk toplumunda evliliğe yönelik arkadaşlık ilkelerine ulaşılmıştır.
Evlilik adaylarına etki eden unsurlar aynı zamanda, karar vermeyi kolaylaştırması ya da
zorlaştırmasıyla, eş seçiminde önemli olmaktadır. Normatif yapı, duygusal arkadaşlık ya da
flört arkadaşlığı olarak nitelendirilen, batı tarzı evlilik öncesi ilişkiler sistemine uygun bir
içerik, taşımamaktadır. Yapılan analiz ve inceleme ile başlıca amaçlanan; evliliğe yönelik
arkadaşlık ilkelerine ulaşılması ve sağlıklı evliliklerin kurulmasına katkı yapması olmuştur.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.