Avrupa Birliği Dil Politikaları ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Uyum Süreci Bağlamında Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi

Hüsnü Ceylan, Murat Yorulmaz
2.814 844

Öz


Türkiye‟de ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki öğrencilerin ana dilini yeterince
öğrenememeleri, bu öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerinde kültürel kimlik
problemi yaratacağı gibi o dilin kolay öğrenilmesine de engel olacaktır. Birçok
millet kendi diline sahip çıkmakla birlikte, her bir vatandaşının da en az bir veya iki yabancı
dil bilmesini amaçlarken, Türkiye‟de öğrencilerin hem Türkçeyi, hem de yıllarca
eğitimini aldıkları yabancı dili iyi öğrenememeleri, eğitimimizin genel problemlerinden
biridir. Bu bağlamda, Türkçe‟nin bir yabancı dil olarak uluslararası bir kimlik kazanmasında
ana dili ve özellikle de yabancı dil olarak öğretilmesine ayrı bir önem verilmeli ve
konuya ilişkin dil politikalarının uygulanmasında tutarlı ve kararlı bir yol izlenmelidir.


Tam metin:

PDF