Trakya Üniversitesindeki Almanca Öğretmeni Adaylarının Almancadaki "Es" Kelimesinin Anlam Özelliklerini Fark Edebilme Seviyeleri

Sevinç Sakarya Maden, Selma Akol, Recep Baltaş, Fatma Çağırgan, Aylin Öztürk
1.976 1.363

Öz


Bu çalışmada 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Bölümü Almanca öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4. sınıf ve yüksek
lisans öğrencilerine “es” kelimesinin yer aldığı 15 adet Almanca cümle verilmiş,
bu cümleleri Türkçeye çevirmeleri ve her bir cümlede yer alan “es” kelimesinin görevinin
ne olduğunu belirtmeleri istenmiş, elde edilen veriler ile Almanca öğretmen adaylarında
bir yıllık Almanca zorunlu hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimi sonunda “es” sözcüğünün
semantik özelliklerine ilişkin istenilen düzeyde bir farkındalığın sağlanıp sağlanmadığı
ortaya konmaya çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.