Tarihsel Roman ve Amin Maalouf'un Semerkant'ı

İrfan Atalay
3.349 16.728

Öz


Amin Maalouf, genelde kişilerini simgesel kişiliklerden seçer, tarihsel olguya bağlı
olarak kişilerinin kimileri Doğuludur, kimileri ise Batılı. Yazmaları ve
konuşmaları için kişilerine yerine göre kalem, yerine göre söz vererek onları
destekler. Bir romancı olarak, gerçek tarihsel kişi ve olaylardan tip ve kesitler seçerek
onları edebiyata uyarlar. Ömer Hayyam, Hassan ibn al-Sabbah, Nizam al-Mulk, gibi diğer
birçok kişiyi gerçek dünyada yaşamış tarihsel kişilikler olarak karşımıza çıkarırken, bize
romanın başlıca kahramanı Benjamin O. Lesage gibi kurmaca kişiler ve olaylar da sunar.
Romanındaki kurmaca, birçok yerde mit ve gerçekle karışır hale gelir, anlatısında gerçek
ile düşü ayırmak güçleşir. Kuşkusuz Semerkant konusu, kişileri ve taşıdığı tarihsel
romana özgü nitelikleriyle tarihsel romanın tüm özelliklerini taşır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.