Kültür Bağlamında Kent ve Mekansal Örgütlenme

Ürün Anıl Özdemir
4.195 2.238

Öz


İnsan yaşamının tüm davranışlarını, düşüncelerini, inançlarını kısacası insana ait tüm
eylem ve zihinsel faaliyetleri kapsayan kültür kavramı, belirli bir insanı, insan
topluluğunu ya da toplumları daha iyi anlamak ve çözümlemek için birçok bilim
dalının çalışma konusu olagelmiştir. Tarihsel süreç içerisinde insan çevresini, yaşamını,
ilişkilerini ve geleceğini yaşadığı çağın ve toplumun kültürel içeriği çerçevesinde
örgütlemiştir. İnsanların; barınmak, çalışmak, yaşamak, eğlenmek, dinlenmek ya da
sosyalleşmek vb. amaçlara yönelik oluşturduğu mekânlar da bu eylemlerin yaşandığı
topluluk ya da toplumların kültürüne göre oluşturulur. Bu bağlamda, mekân da kültürel
etkileşimler sonucu oluşan bir örgütlenmedir. Çalışmada mekâna ve kentte mekânının
oluşumunu inceleyen teorik araştırmalar sosyolojik yaklaşımlarla sınırlandırılarak kültür
çerçevesinde irdelenecektir


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.