E-Dönüşüm ve E-Belediyecilik: Katılma ve Yönetişim Sorununda Yoksullar

Bedrettin Kesgin
2.548 963

Öz


Politik sistemin ve katılımcı demokratik kültürün yetersizliği, her ne kadar yerel
yönetimler ile kısmi olarak aşılsa da yine de ciddi olarak katılımın önündeki en
büyük engellerdendir. Olumsuz politik kültürün kaldırılması zamana ihtiyaç duymasına
rağmen yerel yönetimlerin halk katılımını sağlayan kanalları sonuna kadar açmalarının
gereği her kesim tarafından kabul görmektedir. Katılım açısından en fazla sorun
yaşayan kesim yoksullar olmaktadır. Yoksullar kendilerine dönük uygulamaların ne sahibi
ne de yürütücüleridir. Yoksulların, yapılan hizmetlere yerel ölçekte daha iyi ulaşabilme
imkânı olmasına rağmen önlerinde ciddi bariyerler mevcuttur. Yoksulların sorunlarına da
eğilmesi gereken siyasetçiler, kentin çeperinden oy almasına rağmen idari kademede
merkezileşerek elitleşmektedir. Bu durumda siyasette yabancılaşma kaçınılmaz olmakta
ve yoksullar sadece seçim dönemlerinde değer kazanmaktadır. Bu çalışmada E- devlet
uygulamalarının bu yabancılaşmayı azaltma potansiyelleri üzerinde durulacaktır.


Tam metin:

PDF