Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Kadın İmgesinin Kullanımı; Bir İçerik Analizi

Duygu Dumanlı
7.847 12.451

Öz


Toplumsal cinsiyet kavramı, toplum tarafından empoze edilen, erkeklik ve
kadınlıkla ilişkilendirilmiş sosyal ve kültürel normları içermektedir ve kavramın
toplumdaki yansıması kadına ve erkeğe atfedilen rollerden oluşmaktadır.
Toplumsal cinsiyet rollerinin sunumunda kitle iletişim araçları içerisinde televizyonun
yadsınamaz bir yeri vardır. Bu nedenle, kadın ve erkeğe toplumsal cinsiyet rolleri
açısından bakma eğilimi televizyon reklamlarında da somut bir şekilde yer almaktadır. Bu
çalışmada, reklamlarda kadına yönelik toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl sunulduğunu
açıklamak amacıyla bir reklam içerik analizi irdelenmiştir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.