Sinemada Ürün Yerleştirme ve Asmalı Konak Hayat Filmi

Bora Çavuşoğlu, Ece Baban, Ürün Anıl Özdemir
4.291 2.090

Öz


Sinema günümüzde birçok insan için eğlence ve zaman geçirme faaliyetidir. Birçok
yaş grubuna ve farklı alım gücüne sahip insana ulaşabilmesi açısından sinema
reklamcılar için her gün daha fazla önem kazanmaktadır. Geçmişten günümüze
gelişen reklam ve pazarlama alanındaki kullanılan teknikler açısından en çok kabul
görenlerden biri de sinemada ürün yerleştirmedir. Ürün yerleştirme şirketler için çok
sayıda insana aynı anda ulaşma fırsatını vermektedir. Bu nedenle bu çalışmada; Türk
sinemasında ürün yerleştirmenin en çok kullanıldığı filmlerden, dünya sinemasından, ürün
yerleştirme kavramı ve tüketim ilişkisinden örnekler verilecek, Türk sinemasından Asmalı
Konak Hayat filmi üzerinde durulacaktır. Çalışmanın amacı filmde kullanılan ürün
yerleştirme yönteminin niceliksel ve niteliksel çözümlemesini yaparak ürün yerleştirme
uygulamasına yeni öneriler getirmektir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.