Kurumsal Bakım Elemanlarının Genel Özellikleri ve Yaşadıkları Sorunlar

Mehmet Zafer Danış, Yusuf Genç
3.986 1.633

Öz


Günümüzde bakıma gereksinim duyan özürlü ve yaşlıların sayısı giderek
artmaktadır. Bu sorunun çözümü için aile kurumu yetersiz kalmakta, sosyal devlet
anlayışı perspektifinde ve bakım sigortası uygulamaları doğrultusunda ailenin
geleneksel bakım rolü giderek bakım personelleri tarafından üstlenilmektedir. Ülkemizde
bakım elemanlarına duyulan gereksinim ve bu elemanların karşılaştığı sorunlar her geçen
gün artmaktadır.
Bu araştırma kapsamında 2008 Nisan-Mayıs döneminde, Ankara ilinde faaliyet gösteren
özel yaşlı bakım evlerinden 5, özürlülere yönelik bakım merkezlerinden 1 olmak üzere
toplam 6 kurumda bakım elemanı olarak çalışan 50 kişiyle yüz yüze görüşme yapılmıştır.
Bakım elemanlarının cinsiyetleri, medeni durumları, yaş durumları, eğitim seviyeleri,
bakım konusundaki eğitim durumları, ekonomik ve sosyal güvence durumları
incelenmiştir. Bunun yanında, çalıştıkları ortamda yaşadıkları sorunlar (stres, anksiyete,
moral bozukluğu, yorgunluk, bezginlik, tükenmişlik gibi) ele alınmıştır. Araştırma
sonucunda bakım elemanlarının karşılaştıkları sorunların azaltılmasında hizmet içi eğitim,
sosyal destek ve maddi koşulların iyileştirilmesinin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.