Farklı Eğitim Programlarına Devam Eden Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Davranışları İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ayşe Hicret Güdük, Ayşe Belgin Aksoy
3.130 1.694

Öz


Bu araştırma, farklı eğitim programlarına devam eden lise II. sınıf öğrencilerinin
algıladıkları anne-baba davranışları ile sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Kırşehir ili merkez liselerinde
(Meslek, Düz, Anadolu-Fen-Süper liseleri) öğrenimine devam eden 378 öğrenciden
oluşmuştur. Öğrencilerin; sosyal becerileri “Sosyal Beceri Envanteri”; algılanan annebaba
davranışları “Algılanan Anne-Baba Davranışları Envanteri” kullanılarak belirlenmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre; algılanan anne-baba davranışlarının, devam edilen
eğitim programlarının, öğrencilerin sosyal becerileri üzerinde farklılık oluşturduğu; devam
edilen eğitim programlarına göre de algılanan anne-baba davranışlarının farklılık
gösterdiği saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; araştırmacılar
tarafından, sosyal beceri konusunda farklı yaş grupları ve farklı değişkenlerle yeni araştırmalar
yapılması önerilmektedir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.