TBMM ve Divan-ı Harp Mahkemesi Tutanaklarına Göre "Kubilay Olayı"

Barış Ertem
3.232 2.617

Öz


1929 Ekonomik Krizi’nin olumsuz etkileri, 4 yıl süren Takrir-i Sükun Kanunu uygulamaları
gibi nedenlerle bunalmış olan Türkiye’de 1930 yılında meydana gelen
önemli toplumsal olaylardan birisi 23 Aralık günü gerçekleşen “Kubilay Olayı” ya
da “Menemen Olayı”dır. “Şeriat ilân eden” 6 esrar bağımlısının gerçekleştirdiği olayda
Mustafa Fehmi Kubilây adlı bir yedek subay başı kesilerek şehit edilmiştir. Ayrıca iki
bekçi şehit olmuş ve olayı gerçekleştiren gruptan da 3 kişi öldürülmüştür. Olaydan sonra
bölgede sıkıyönetim ilân edilmiş, Divan-ı Harp mahkemesi kurulmuş ve suçlu bulunan 28
kişi idam edilmiştir.


Tam metin:

PDF