Küresel Kriz Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Bölgesi Ekonomileri

Naci Yılmaz, Bora Selçuk
2.332 1.275

Öz


Dünyadaki diğer ülkeler gibi, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan oluşan, Kafkasya ve Orta Asya (CCA) ekonomileri
de, küresel krizden olumsuz etkilemiştir. Çalışmada bölgede geçiş-döneminin
derin resesyonundan kurtulmaya çalışan Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri, "petrol ve doğal
gaz ihracatçıları" ve "petrol ve doğal gaz ithalatçı" olarak iki alt-bölgede analiz edilecektir.
Küresel krizin olumsuz etkileri büyüme, kamu borçları, cari açık, bütçe dengesi, ödemeler
dengesi ve nihai olarak finansal sektör üzerinde hissedilmiştir. Çalışma özellikle
kriz sonrasında bu ülkelerde yaşanan beklentiler ve gelişmelerin gözden geçilmesine
amaçlamaktadır. Uzun dönemde bölge daha dengeli büyümek için sermaye akımları
odaklı iç talep patlaması yaratacak yeni büyüme motorları bulmalıdır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.