Yazınbilim Bağlamında İzedebiyat Sitesinin İncelenmesi

Hikmet Asutay, Serap Çınar
2.100 890

Öz


İnternet günümüzde her alanda olduğu gibi edebiyat alanında da insanlara çok büyük
kolaylıklar sağlamış okuyucular ve yazarlar için edebiyat siteleri yardımıyla her istenen
metni okuyabilme ve yazabilme olanağı sağlamıştır. Bu çalışmada yazın sitelerinden
sadece bir tanesi olan “İzedebiyat” ele alınacaktır. İzEdebiyat sitesini genel olarak
incelenecek ve yüzeysel olarak “Kamahe-Literatur” Alman yazın sitesi ile karşılaştırılacaktır.
İzEdebiyat sitesinde bulunan alt başlıklar tek tek ele alınacak ve grafikler halinde
sunulacaktır. Grafiklerde bulunan veriler, yazın türlerine dağılımları açısından yorumlanacaktır.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.