Nükleer Güç ve Güvenlik Sorunu Bağlamında ABD ve İran

Murat Yorulmaz
2.335 1.770

Öz


ABD nükleer silahlara ve bu silahlar konusunda teknolojik bilgiye sahip bir İran‟a
karşı olumsuz tutum içindedir. ABD, sürdürdüğü terörizm savaşında ve İran‟ın
nükleer faaliyetlerini engellemede radikal İslami grupların yol açtığı uluslararası
terörizmi ideolojik araçlar olarak kullanmaktadır. Diğer yandan İran, nükleer
faaliyetleri ve bu noktada ABD‟nin baskısını kendi güvenliğine ve rejimin
devamlılığına yönelik en önemli tehdit olarak algılamakta ve bu tehdidi azaltmak için
ABD ile rekabet içinde olan Rusya ve Çin ile ilişkilerini geliştirmeye ve silahlanmaya
ağırlık vermektedir. Gerçekte ABD ve İran‟ın birbirlerine karşı duydukları güvensizlik iki
ülke arasında nükleer teknoloji konusunda en önemli sorunu oluşturmaktadır. Bu
güvensizliği daha fazla derinleştiren de ABD‟nin Ortadoğu‟da nükleer silahlara sahip
olduğu bilinen İsrail‟i desteklemesidir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.