Çocukların Televizyonun Olumsuz Etkilerinden Korunmasına İlişkin Anne Baba Tutumlarının Değerlendirilmesi

Burcu Gezer Şen, Yelda Sevim
3.488 1.561

Öz


Araştırmada anne babaların çocuklarını televizyonun olumsuz etkilerinden korumasına
ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2009–2010 öğretim
yılında Elazığ il merkezindeki 12 ilköğretim okulunun 5. sınıflarında öğrenim gören
çocukların anne babalarıyla anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Anket formunda anne
babaların çocuğunun televizyonda neler izlediğini denetleyip denetlemediği, çocuğunu
kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden yeterince koruduğunu düşünüp düşünmediği,
çocuğun televizyonda izlemesine asla izin vermeyecekleri program türleri, çocuğun en
çok hangi tür televizyon programlarını izlediği ve günde kaç saat televizyon izlediğine
ilişkin sorulara yer verilmiştir.
Araştırmada anne babaların en yüksek oranla çocuklarının günde 2 saat televizyon izlediğini
belirttiği, çocuğunun izlemesine asla izin vermeyeceğini ifade ettiği ilk 3 program
türünün cinsel içerikli programlar, şiddet içerikli programlar ile inanç ve değerlerimize,
aile yapımıza ve kültürümüze aykırı yerli ve yabancı programlar olduğu ve anne babaların
tamamına yakınının çocuğunun televizyonda neler izlediğini denetlediğini ifade ettiği
belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF