Ortaçağdan Aydınlanmaya Kıta Avrupa'sında Meşruiyet Paradigmasının Dönüşümü

Mehmet Birsin
2.038 1.856

Öz


Günümüzde hemen her tür sosyal ilişkide meşruiyet kavramına atıf yapılmakta ve birçok
bilim sahasında kullanılmaktadır. Genel olarak her siyasal meşruiyetin belirli bir
paradigmaya dayandığı kabul edilmektedir. Her paradigma değişiminin meşruiyet
sorununu ele almada da kimi farklılıklar ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu anlamıyla,
Ortaçağ klasik meşruiyet paradigmasının Aydınlanma dönemi paradigmasından ciddi
farklılıklar içerdiği ortadadır. Bu makalede, siyasal varlığın meşruiyet sorununu ele
alınarak Aydınlanma dönemi meşruiyet paradigmasının hangi boyutlarıyla Ortaçağ
anlayışından uzaklaştığı ve ne gibi temel dayanaklara sahip olduğu incelenecektir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.