Bilişsel Önyargılar ve Yatırımcı Kararlarına Etkileri

Engin Küçüksille, Hayrettin Usul
4.234 2.312

Öz


Davranışsal Finans yaklaşımında yatırımcıların sıklıkla irrasyonel davrandıkları konusunda
birçok araştırma yapılmış ve bu araştırmalarla da irrasyonel davranışın sistematik bir şekilde
devam ettiği ispat edilmeye çalışılmıştır. Bu da yatırımcıların yatırım kararları verirken veya
portföylerini oluştururken sezgilerinden etkilendiklerini göstermektedir. Bunun nedeni ise
insanların sınırlı kavramsal yeteneğe sahip olmalarıdır. İnsanların bu özelliği davranışsal finans
yaklaşımında; kayıptan kaçınma, pişmanlık teorisi, hevristikler, sürü davranışları, aşırı ve
düşük tepki verme ve bireylerin önyargıları gibi kavramları ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada
bilişsel önyargılar üzerinde durulmuş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Bilişsel önyargılar yatırımcıların kendi yeteneklerini abartmalarına, sadece bildikleri
ya da aşina oldukları şirketlere yatırım yapmalarına, kendilerine aşırı güven duymalarına,
yeni duydukları bilgilere eski bilgilerine göre düşük tepki vermelerine, daha fazla bilgi
sahibi olarak daha iyi yatırımcı olacaklarına inanmalarına ve sadece kendi görüşlerini
destekleyen görüşlere inanmalarına neden olmaktadır. Bu önyargılar tam olarak ortadan
kaldırılamasa da tecrübe, öğrenme, uzmanlık ve disiplinli yatırım kararları bu önyargıların
azaltılmasına yardımcı olmaktadır.


Tam metin:

PDF