Yeni (Duyuşsal) Reklam İletileri Bağlamında "Göstergeleri" Okumak: Göstergebilimsel Yöntemden Yararlanarak Bir Reklam İletisi Çözümlemesi

Cihan Becan
5.944 5.738

Öz


Reklamlar içerdikleri metinsel ve görsel öğeleri ile sürekli tüketiciler ile iletişime geçmektedir.
Günümüzde postmodern reklam iletileri altında sunulan mesajlar, ürün ve hizmetlerin
tanıtımını gerçekleştirmenin yanı sıra, belli bir yaşam tarzını ve ideolojik içeriğini
de tüketiciye/alıcıya aktarmaktadır. Bu çalışmada Audi markasının A5 Sportback modelinin
dergide yayınlanan reklamı, duyuşsal reklam iletisine örnek olarak seçilmiştir. Bu
çalışmada göstergebilim ilkelerinden faydalanarak reklam metninde anlamın nasıl tasarlandığı,
nasıl verildiği ve nasıl iletildiği araştırma konusu olarak ele alınmaktadır. Bu
çerçevede seçilen örnek reklam iletisinin göze yönelik görüntüsel ve dilsel göstergelerin
düzenleniş, eklemleniş biçimlerine ve içeriğin biçimine göre geniş bir boyutta göstergebilimsel
çözümlemesi gerçekleştirilmektedir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.