Ceride-i İlmiyye'de Yer Alan Kararlar Çerçevesinde Fetvahanenin Yargı Kararlarını Bozma Sebepleri

Saliha Okur Gümrükçüoğlu
2.801 2.374

Öz


Mahkemelerin işleyişi toplumların ihtiyaç ve problemlerini gün yüzüne çıkarmada, dönemin
hukukî, sosyal ve kültürel yapısını anlamada önemli bir araçtır. Bu sebeple bu çalışmada
1917-1922 yılları arasında Şeyhülislamlığın resmi yayın organı olan Cerîde-i
İlmiyye adlı dergide yer alan bozma kararlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Söz konusu
kararlar Şeyhülislamlığın bir birimi olan Fetvahânenin usulden ya da esastan bozarak
yerel mahkemelere iade ettiği yargı kararlarıdır. Çalışmada öncelikle Fetvahânenin kuruluş
ve işleyişi hakkında kısa bilgiler verilmiş; bozulan kararların içeriği belirlenerek,
konularına göre tasnifi yapılmıştır. Ayrıca hangi alanda en fazla kararın bozulduğu tespit
edilerek, Fetvahânenin söz konusu kararları yerel mahkemelere gönderme gerekçeleri
açıklanmıştır.


Tam metin:

PDF