Kur'an'da "Sebt" Kavramı

Nurettin Turgay
2.034 797

Öz


Kur’an, insana iki cihan saadetinin yolunu göstermektedir. İnsanlara bu yolu gösterirken,
çeşitli vesilelerle onu uyarmaktadır. Kur’an insanları, geçmiş peygamberler ve gönderildikleri
toplumlarla ilgili kıssalarla uyarmaktadır. Yahudilerle ilgili “Sebt” kıssasının
ise, bu kıssalar arasında önemli bir yeri vardır. Yahudi kültüründe buna “şabbat” denmektedir.
Kur’an’da haber verildiğine göre Yahudiler, sebt (cumartesi) gününü dinlenme ve
ibadet etme günü olarak kabul ediyorlardı. Onlardan bazıları, kendi inançlarında samimi
bir şekilde hareket ederek Allah’ın rızasını kazanıyor, dünya ve ahiretin kurtuluşuna nail
oluyorlardı. Bazıları da hileli yollara başvurarak kendi inançlarına muhalefet ediyorlar ve
neticede azaba, çeşitli eza ve cefalara maruz kalıyorlardı. Yine Kur’an’da haber verildiğine
göre Müslümanlardan da inançlarında samimi hareket edenler, kurtuluşa ererler. İnançlarında
samimi olmayanlar ise kaybedenlerden olurlar. Kur’an’ın çeşitli kıssalarında
olduğu gibi burada da bize ikiyüzlülük yapmamanın, dürüst davranmanın ve Allah’a karşı
samimi olmanın gerektiği haber verilmektedir.


Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.