Bilgi Toplumu, Değişim ve Yeni Eğitim Paradigması

Hanifi Parlar
6.789 3.831

Öz


Küresel bilgi toplumunda eğitimsel değişim, yeni döneme uyum sağlayabilen öğrencilerin
yetiştirilmesini, bunun için eğitim programlarında değişikliğe gitmenin gereğini ifade
eder. Bilgi toplumunda eğitim etkinliklerinin gerçekleştirildiği yer olan okulun,
yeniliklere açık, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın, problem çözen, geleceği plânlayan ve
nitelikli bireyleri yetiştirmesi beklenir. Okulun bu misyonu gerçekleştirmesi için de
sürekli gelişimi ve ilerlemeyi ilke edinmesi gerekir. Yenilikler ve yeni beklentiler de okul
ve öğrenme ortamlarının yapısında değişimi zorunlu kılmaktadır. Eğitim kurumları olarak
okullar, sürekli yeniliğe açık, bilginin üretildiği, kullanıldığı ve geliştirildiği, ekip
çalışması ile insanın kendine güven sağladığı, günün her saatinde kullanıma açık,
toplumun yeni bilgi ihtiyaçlarının karşılandığı, öğrencide özgün ve yaratıcı düşünceyi
geliştirmeyi amaçlayan, çok fonksiyonlu bir yapıda olmak zorundadır.


Tam metin:

PDF