Futbol Taraftarlarının Yeni Mabedi: Disneystat'ların Doğuşu

Ayhan Dever
3.034 1.358

Öz


Günümüz modern toplumu, hemen her şeyin tüketildiği tüketim toplumu olarak tanımlanabilir.
Tüketimi temel alan modern toplum, geleneksel hayat stilini ve eğlence
kültürünü de değiştirmiştir. Değişen bu yapılardan birisi de futbol stadyumlarıdır. Günümüz
futbol stadyumları ekonomik unsur haline dönüştüğü için tıpkı Disneyland gibi eğlence
merkezi haline gelmiştir. Milyar dolarlarla ifade edilen futbol ekonomisi, müşterilerine
(taraftarlarına) daha konforlu bir hizmet vermeye başlamıştır. Bu nedenle futbol
stadyumları, günümüzde eğlence merkezleri haline gelmiş ve eğlence sektörüne bağlı
olarak Disneystat’lar ortaya çıkmaya başlamıştır


Anahtar kelimeler


Futbol Taraftarlığı, Tüketim Toplumu, Disneyland, Stat, Disneystat.

Tam metin:

PDF


Referanslar


ACET, Mehmet; (2006), Sporda Saldırganlık ve Şiddet, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul. ATİKER, Erhan; (1998), Modernizm ve Kitle Toplumu, Vadi Yayınları, Ankara. AYATA, İmran; (2002), “Bir Gecelik İlişki: Niçin Bazı İnsanların Futbolu Sırf Dünya Kupası’nda Sevdiklerine Dair” Dünya Kupası, (iç) Ed: Bağış ERTEN, s. 28–38, İletişim Yayınları, İstanbul. BORA, Tanıl; (2001), Takımdan Ayrı Düz Koşu, İletişim Yayınları, İstanbul. ÇİĞDEM, Ahmet; (1997), Akıl ve Toplumun Özgürleşimi, Vadi Yayınları, Ankara. FİŞEK, Kurthan; (2003), Sporun Anatomisi, YGS Yayınları, İstanbul. GALEANO, Eduardo; (2006), Gölgede ve Güneşte Futbol, Çev: E. ÖNALP-M.N. KUTLU, Can Yayınları, İstanbul. HORKHEIMER, M., ADORNO, T., ;(1996), Aydınlanmanın Diyalektiği “Felsefi Fragmanlar”, Kabalcı Yayınları, İstanbul. KOZANOĞLU, Can; (1990), Türkiye’de Futbol ‘Bu Maçı Alıcaz’, Kıyı Yayınları, İstanbul. ÖZBAYDAR, Sabri; (1983), İnsan Davranışlarının Sınırları ve Spor Psikolojisi, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul. RITZER, George; (2011) Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. ULUĞ, Yiğiter; (2003), Hatice’ye Mektuplar, İletişim Yayınları, İstanbul. ÜNSAL, Artun; (2005), Tribün Cemaatinin Öfkesi ‘Ticarileşen Türkiye Futbolunda Şiddet’, İletişim Yayınları, İstanbul. www.ataturkolimpiyatstadi.net (Erişim Tarihi: 02/03/2012) http://www.fenerbahce.org/tesisler/detay.asp?ContentID=23340 (Erişim Tarihi: 02012) www.turktelekomarena.com.tr (Erişim Tarihi: 04.4.2012) http://www.bjk.com.tr/tr/cms/tesisler/6/25 (Erişim Tarihi: 10.03.2012) http://www.kadirhasstadyumu.org/ (Erişim Tarihi: 27.03.2012) http://www.worldstadiums.com/ (Erişim Tarihi: 18.04.2012)
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.