Ingeborg Bachmann'ın "Malina" Adlı Eserinin Feminist Açıdan İncelenmesi

İnci Karabacak
3.356 1.639

Öz


Ingeborg Bachmann’ın “Malina” adlı eserindeki feminist akıma ilişkin gizli motif ve
sembolleri açığa çıkarmayı amaçladığımız bu çalışmada, ataerkil toplum içindeki kadın
sorunsalını “feminizm” ekseninde, “feminist edebiyat eleştirisi” yöntemiyle incelemeye
çalıştık. Analizimizi feminizm ekseninde yürüttüğümüz için, öncelikle feminist akımı
tarihsel gelişim evresiyle birlikte ele alarak tanımlamaya çalıştık ve daha sonra
Bachmann’ın “Malina” adlı romanını detaylı biçimde inceleyerek ataerkil toplumdaki
kadın sorunsalına ilişkin eserde yer alan gizli sembolleri tespit etmeye çalıştık. Bu çalışmanın
sonucunda ise Ingeborg Bachmann’ın eserinde yarattığı kadın figürü ile tarihin
akışı içinde sekteye uğrayan kadın mücadelesini yansıtmak istediği sonucuna ulaştık.


Anahtar kelimeler


Feminizm, Ingeborg Bachmann, Malina

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bachmann, I. (2004). Malina. Malina ya da Günlük Cinayetlerin Romanı. (Çev. Ahmet Cemal). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Beauvoir, S. (1992). Das Andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau [franz. 1949]. Reinbek.

Erhard, W. B. H. (1997). Feministische Zugänge – Gender Studies: Arnold, H.L. ve Detering, H. (Ed.) Grundzüge der Literaturwissenschaft içinde, München.

Kimmich, D., Rolf G.R ve Bernd, S. (2008). Gender Studies. Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart: Philipp Reclam jun. GMBH & Co.

Oakley, A. (1972). Sex, Gender and Society. Melbourne: Sun Books/London: Temple Smith 1972, S.16. Geschlecht als Soziale and als Analytische Kategorie. Sex und Gender. Schneider, J. (1998). Einführung in die moderne Literaturwissenschaft. Bielefeld.

Überschaer, U. (2009). Feminismus im 21. Jahrhundert. Alte Fragen – neue Antworten?, Zusammenfassung des Workshops vom 27. Juni 2009. Berlin. http://library.fes.de/pdf-files/do/06688.pdf

Walker, R. (1992). “Becoming the Third Wave”. Ms., January/February.

Weber, M. (1907). Ehefrau und Mutter in der Rechtsentwicklung. Tübingen.