Bireyin Söylem Kalitesinin Toplumsal Yaşama Yansımaları: Kavramsal Bir Bakış

Işıl Zeybek
3.690 1.207

Öz


Günümüz iletişim ortamında yaşanan teknolojik yeniliklerle brlikte, bireylerin yaşamları
hem olumlu hem de olumsuz yönde biçimlenmektedir. Teknolojik yenilikler, iletişim
kurulmasında bütün engelleri ortadan kaldıran özellikler taşımasına karşın, sosyalleşme,
çevre edinme, paylaşma görüntüsü altında derin yapıda insanların yabancılaşmasına ve
yalnızlaşmasına da neden olmaktadır. Bu yabancılaşma ve yalnızlaşma birçok sorunu ortaya
çıkarsa da öncelikli olarak bireylerin kendilerini yeterince anlatamama, ifade edememe
gibi iletişimde beceri eksikliklerini de açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu bağlamda,
bu çalışmada ağırlıklı olarak toplumsal yaşam içerisinde, kişilerarası iletişim sürecinde
her geçen gün daha da önem kazanan söylemlerin kalitesi sorgulanmaya çalışılacaktır.


Anahtar kelimeler


Kişilerarası İletişim, Kalite, Söylem, İletişim Becerileri

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.29564

Referanslar


- İrdoğan, İrfan, İletişimi Anlamak, Ankara, Erk Yayınları in Emine Kılıçaslan, İletişim Kurma Becerileri, İstanbul, Kriter Yayınları, 2011. - Gürüz, Demet, Ayşen Temel Eğinli, Kişilerarası İletişim, Nobel Yayınları, 2011. - Günay, V. Doğan, Dil ve İletişim, İstanbul, Multilingual Yayınları, 2004. - Telman, Nursel, Ünsal Pınar, İnsan İlişkilerinde İletişim, İstanbul, Epsilon yayınları, 200 - Ertürk, Yıldız Dilek, Davranış Bilimleri, İstanbul, Kutup Yıldızları Yayınları, 2010. - www.biymed.com, Ceren Ulukanoğlu, “Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen Felsefesi”, 02012. - http://www.meslekgrubu.com/makale/45 kalite-nedir.aspx, 29.12.2011. - www.tdk., Kalite Maddesi, 29.12.2011. - http://sozluk.yildiz.edu.tr/Dictionary.do., 29.12.2011. - http://www.gencgelisim.com/v2/content/view/1215/2, 05.02.2012. - www.velutsan.com.tr 12 Bkz., Doğan Günay, A.g.y., s.35.