Risk Yönetim Organizasyonu Aşamalarının Değerlendirilme Yöntemleri

Azer Feyzullayev
2.146 744

Öz


Maliye kategorisi içerinde yer almakta olan Banka riskinde, riskin derecesini ve ölçüsünü
maliye mekanizmaları aracılığıyla etkilemenin olanaklı olduğu konusu bu çalışmanın temelini
oluşturmaktadır.
Risklerin değerlendirilmesi, risklerin belirlenmesi sürecinde elde edilmiş olan sonuçlara
dayanarak gerçekleştirilir. Bu sırada, nicelik ve nitelik göstergelerinin tahlili temelinde
bankanın risk alma imkanları belirlenir ve risk düzeyi değerlendirilir. Risk yönetiminin
temel amacı, risk düzeyinin aşağıya çekilmesi için gerçekleştirilen planlı araştırma ve
çalışmaların organize edilmesi, kazanç elde edilmesi ve artırılmasıdır. Risk yönetiminin
son amacı ise risklerin minimizasyonu ve kazancın maksimizasyonudur. Nitelik değerlendirmesi,
riskin etkenlerine dayanarak belirlenen risk kaynaklarının ve potansiyel risk
alanlarının değerlendirilmesi, nicelik değerlendirmesi ise risklerin rakamsal olarak ölçülmesidir.
Risk yönetimi, yönetim sürecinin taktik ve stratejik özelliklerini içerisinde barındırmaktadır.


Anahtar kelimeler


Risk, banka, risk yönetimi, strateji.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.42733

Referanslar


Şurpakov, V. A., Upraflenie riskami v bankovskoy deyatelnosti: zarubejnıy opıt, M.: İHİOH RAH, 1999.

Sazıkin, B. V., “Novıe podhodı v upravlenii operaçionnımi riskami banka”, Metodiçeskie materialı seminara İBD ARB, 2007.

Sevruk, V. T., Bankovskie riski, M.: Delo-LTD, 1994.

Rogov, M. A., Risk-menedjment, M.: Finansı i statistika, 2001.
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.