Ankara-İzmir-İstanbul’da İşveren Ve Kendi Hesabına Çalışan Kadınlar (Kadın Girişimciler) Ve Swot Analizi İle Değerlendirilmesi

Sevtap KESKİN
3.542 901

Öz


Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu verileri kullanılarak Türkiye’nin en gelişmiş üç ilinde; Ankara, İzmir, İstanbul’da kadın girişimciler hakkında genel bilgi, tablo ve grafiklerle ortaya konularak durum tespiti yapılmıştır. Ayrıca Ankara, İzmir, İstanbul illeri için kadın girişimcilerin güçlü- zayıf yanları, fırsat ve tehditler SWOT analizi ile ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler


Kadın Girişimciler, Girişimcilik, SWOT

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.88306

Referanslar


Aytaç, Ömer ve İlhan, Süleyman , ‘’Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Pers- pektif’’ ,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 18, 2007.

Çakıcı, Ayşehan, ‘’Mersin’deki Kadın Girişimcilerin İş Yaşamını Etkileyen Faktörler’’, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı:4, 2006

http://www.istanbul.gov.tr/images/docs/ii-Rapor-enson-1ppt, Erişim Tarihi:08.07.2014.

Kulaksız, Yahya, ‘’Türkiye’de Bölgesel Gelişmişlik Farkları, İstihdam ve Kurum Hizmet- lerinin Çeşitlendirilmesi’’, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Türk İş Kurumu Uzman- lık Tezi, Ankara, 2008.

TEPAV, ‘’İstihdam İzleme Bülteni,’’ Haber Bülteni, 05.05.2012, Sayı 6.

TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR 51 2009 Ankara, Ankara, Yayın No:3418, Nisan 2010.

TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR 31 2009 İzmir, Ankara, Yayın No:3394, Nisan 2010.

TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR 10 2009 İstanbul, Ankara, Yayın No:3388, Nisan 2010.

TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR 51 2012 Ankara, Ankara, Yayın No:4037, Eylül 2013.

TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR 31 2012 İzmir, Ankara, Yayın No:4053, Eylül 2013.

TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR 10 2012 İstanbul, Ankara, Yayın No:4031, Eylül 2013.

TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR 51 2013 Ankara, Ankara, Yayın No:4226, Eylül 2014.

TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR 31 2013 İzmir, Ankara, Yayın No:4194, Eylül 2014.

TÜİK, Bölgesel Göstergeler TR 10 2013 İstanbul, Ankara, Yayın No:4182, Eylül 2014.

TÜİK, Haber Bülteni, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Sayı:15974, 29.01.2014.

TÜİK, Haber Bülteni, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 2013, Sayı:16015, 06.03.2014.

TÜİK, Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2011, Ankara, Yayın No:3684, Haziran 2012.

TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2009, Ankara, Yayın No:3436, Mayıs 2010.

TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2011, Ankara, Yayın No:3665, Nisan 2012.

TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2012, Ankara, Yayın No:3933, Haziran 2013.

TÜİK, Nüfus İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 09.07.2014.

TÜİK,İşgücü İstatistikleri Veri Tabanı, http://www.tuik.gov.tr,ErişimTarihi: 09.07.2014, 11.07.2014, 12.07.2014.

TÜİK, İstatistik Göstergeler 1923-2009, Ankara, Yayın No:3493, Aralık 2010.

Türkyılmaz, Ufuk,‘’Ekonomi Canlı Diplomalılar İşsiz,’’ Akşam, 28.Aralık.2010.Salı, www.aksam.com.tr/ekonomi- canli-diplomalilar-issiz--6811h.html, Erişim Tarihi:08.07.2014.

Yetim, Nalan, ‘’Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği’’, Ege Akade- mik Bakış Dergisi, Cilt 2, Sayı1, 2002.