Neo-Oryantalizm ve Orta Doğu’yu Anlamak

Halit Burç AKA, Ensar NİŞANCI
3.450 2.271

Öz


Bu makalenin amacı, büyük güçlerin Orta Doğu’daki rekabetini IŞİD’in bölgedeki
işlevi bağlamında anlamak, böylece bölgede yeniden şekillenmekte olan
emperyalizmin zihin yapısını ortaya koymaktır. Makale, uluslararası ilişkilerin
geleneksel yaklaşımlarına alternatif, ama onları tamamlayıcı bir yaklaşımla son
dönem Orta Doğu’yu idrak etme gayretine katkı sunması bakımından önem taşımaktadır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.42352