Sadık Rüyaların Fütürolojiye Katkısı: Sahabe Örneği

Ali SEYYAR
1.470 594

Öz


Bu makale, fütüroloji alanına katkı sağlayabileceği düşüncesiyle son Peygamber
Hz. Muhammed’in (sav) en yakın dostları olan sahabilerin gördüğü
sadık rüyalar konusunu incelemektedir. Makalede sadık rüyaların tanımı, dinî
dayanağı, sahabilerin sadık rüyalar yoluyla gördükleri olayların sonraki tarihlerde
gerçekleşmiş olduğu, günümüzün iyi ahlâklı insanları da sadık rüyaların
muhatabı olabileceği olgusu işlenmektedir. Dolayısıyla nihaî değerlendirme
çerçevesinde makalede güncel sadık rüyalar yoluyla geleceğe dair yeni bazı
işaretler elde edebileceği görüşüne ve bu bağlamda sadık rüyalarla ilgili araştırma
merkezleri çatısı altında bilgi bankalarının oluşturulması gerektiği önerisine
de yer verilmektedir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.93942