Türkiye’de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1970-2012)

Mehmet KARAKAŞ, Mehmet ADAK
1.557

Öz


Bu çalışmada Türkiye’de son 10 yıllık süreçteki Ar-Ge yapısı analiz edildikten sonra toplam patent başvuruları ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki sınanmıştır. Yapılan analiz sonucunda ulusal toplam Ar-Ge harcamalarında
ve istihdam edilen Ar-Ge personeli sayısında artışlar olduğu tespit edilmiştir. Yıllık patent başvuruları ve yıllık üretim rakamları arasında yapılan Engel- Granger Eştümleşme testi sonucunda iki değişkenin uzun dönemde bir denge ilişkisi içinde olduğu sonucuna varılmıştır.
DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.05719

                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.