İlkokullarda Okul Sosyal Hizmetinin Gerekliliğinin Öğretmen Gözüyle Değerlendirilmesi

Esma Aynur GÖKGÖZ, Bedrettin KESGİN
2.182 564

Öz


İlkokul eğitiminde, öğrenciler ders saatleri içerisinde ya da dışında dersler, okul ortamı, arkadaşlar, aile veya başka faktörlerle ilgili birçok problemle karşılaşmaktadırlar.
Rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenleri bu problemlerin çözümünde yetersiz kalabilmektedirler. İlkokullarda eğitim kalitesinin artırılmasında, bunun yanında öğrencilerin okuldan, aileden ve sosyal çevreden kaynaklanan sorunlarının çözümünde önemli bir görevi yerine getireceği düşünülen okul sosyal hizmeti kavramı son zamanlarda sıkça tartışılmaktadır.

Bu çalışmanın amacı; ilkokul eğitimindeki sorunları yakından gözlemleyen öğretmenlerin bakış açısıyla okul sosyal hizmetinin gerekli olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.97483

                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.