Görev, Yetki ve Sorumluluklar Açısından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Uygulamaları

Kenan KAYAN
2.225 1.235

Öz


Değişimin bir yaşam biçimine dönüştüğü günümüzde, değişim dinamikleri, bütün kurumsal sistemleri daha demokratik, şeffaf ve etkin olmaya yöneltmektedir.
Kamu yönetiminin yeniden tanımlanmasına yol açan bu değişim ve dönüşüm süreci, kamu yönetiminin demokratikleştirilmesi taleplerini de beraberinde
getirmiş ve yerel yönetimleri, demokratik yönetim anlayışının temel öğelerinden biri olarak kabul etmiştir. Demokrasinin temel kurumlarından biri olarak görülen
yerel yönetimlerin, halka en yakın yönetim birimleri olarak toplumsal talepleri daha iyi karşılayacağı, kamu hizmetlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getireceği ve halkın yönetime katılımını kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Son dönemde, özellikle Avrupa Birliği’ne tam üyelik görüşmelerinin yoğunlaştığı bir süreçte, yerel yönetimlerin demokratikleşmesine yönelik ciddi reform çalışmaları gündeme gelmiş ve bu alanda birçok yasal düzenlemeye gidilmiştir. Yerel Yönetimler Reformu kapsamında çıkartılan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu bu düzenlemelerden biridir. Bu kanun Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden tanımlamıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kanun çerçevesinde kendi kurumsal yapısını oluşturarak hizmetlerini kanuna uyumlu bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptığı uygulamalarla diğer belediyeler için örnek model durumundadır. Bu çalışma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun hayata geçmesiyle beraber, ortaya koyduğu hizmet ve uygulamalar ile bu süreçte yaşadığı deneyimleri akademik camiayla, merkezi yönetimle ve diğer yerel yönetim birimleriyle paylaşma amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.52967

                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.