İslam Hukukunda İstihlâk ve Hükümleri

Yunus Naci CIBIZ
1.659 1.973

Öz


Modern insanın ihtiyacı olan günlük gıda, ilaç ve kozmetik maddeleri tabiî ve helal yollardan ancak % 20 nispetinde imal edilebilmektedir. Aradaki açık, sanayi tipi imalat ile kapatılabilmektedir. Sanayi tipi üretim ise, karşımıza binlerce
çeşit gıda katkı maddesini çıkarmaktadır. Bununla beraber gıda, (hususiyle gazlı meşrubatlar) kozmetik ve ilaçta kullanılan alkolün vaziyeti de helallik ve haramlık hususlarında dikkat çeken diğer bir meseledir. Yine günümüz meselelerinden
olan hayvanî menşei belli olmayan peynir mayası ve kimyasal mayaların durumu ise araştırılması gereken bir diğer mevzudur. Meselenin iyi kavranabilmesi ve anlaşılabilmesi için ise fıkıh kitaplarımızdaki istihlâk kavramını ve çerçevesini,
ayrıca istihlâk ile alakalı verilen fetvaları iyi anlamak gerekmektedir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.89570

                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.