Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre’nin Tasavvufî Görüşleri

Bilgihan KALKAN
1.762 3.377

Öz


Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre(1935-2008), Türkiye’nin ilk atom mühendisi olmasının yanı sıra Türkiye Atom Enerjisi (TAE) Kurumundaki görevi dolayısı ile ülkemizin tanınmış ilim adamlarındandır. Bu makalede Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre’nin daha az bilinen ve çocukluk çağlarında tasavvufî muhitler ile yakın temas halinde bulunması ile başlayan ve zaman içerisinde yalnızca entelektüel bir uğraş olmanın ötesine geçerek, yaşam şekline dönüşen tasavvufî hayatı ve genel hatları ile İslâm tasavvufu hakkındaki görüşleri ele alınmaya çalışılmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.03799

                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.