AB’nin Dış Politikası Açısından Filistin-İsrail Sorununa Temel Yaklaşımı ve Araçları: Deklarasyonlar ve Ekonomik Yardımlar

Kenan DAĞCI, Elif SAK
2.905 1.907

Öz


Avrupa Birliği (AB) için Filistin-İsrail sorunu, hem kendi iç güvenlik ve istikrarını hem de yakın bölgenin güvenlik ve istikrarını bozucu bir etkiye sahiptir. Bu nedenle Filistin-İsrail sorunu bugüne kadar AB’de üzerinde hassasiyetle
durulan önemli bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada AB’nin Filistin- İsrail sorununa dış politika açısından yaklaşımı ve sorunun çözümüne ilişkin olarak kullandığı araçlar  ncelenmiştir. Bu bakımdan, AB tarafından kullanılan ortak
dış politika araçlarından şimdiye kadar ağırlıklı olarak kullanılan deklarasyonlar ve ekonomik yardımlar üzerinde durulmuştur. Deklarasyonlar özellikle AB’nin ortak dış politika yapım sürecinde sorununun çözümüne ilişkin temel ilkelerin
belirlenmesine katkı sağlamıştır. Ekonomik yardımlar ise Filistin Yönetimi’nin ayakta durmasına ve ekonomisinin çöküşüne engel olarak sorunun çözümü için uygun zeminin oluşturulmasına yardımcı olmuştur.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.22429