Sağlık Sektöründe Bir İş Analizi Uygulaması

Selami ÖZCAN, Haci Yunus TAŞ, Yaprak BOYSAN
3.088 2.420

Öz


Bir işletmede çalışan kişilerin görevlerinin tanımlanması, incelenmesi, ergonomik şartların sağlanması, fiziki imkanların iyileştirilmesine yönelik gözlem, yüzyüze görüşme ve anket yoluyla bilgilerin toplanması, toplanan bilgilerin düzenlenmesi, analiz edilerek çözümlerin üretilmesi, en uygun olan çözümün
seçimi, seçilen çözümün uygulanması, uygulamanın takip edilerek kalıcı hale getirilmesi çalışmaları her zaman yapılmalıdır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında yapılan bu çalışmanın amacı, iş analizin literatürde yok denecek kadar az yapıldığı sağlık sektöründe husussan performansa dayalı bir sistemin uygulandığı aile sağlık merkezlerinde çalışan aile hekimleri
ve hemşirelerin yaptıkları işlerle ilgili gözlem ve görüşme yolu ile elde edilen bilgiler ışığında görev tanımların oluşturulması, görev tanımları kapsamında iş analizlerinin yapılması, iş akış diyagramlarının çizilmesi, sağ ve sol el süreç şemalarının oluşturulması, aile sağlık merkezinde 0-6 yaş grubu çocuklara, öğrencilere, yetişkinlere ve yaşlılara veya rutin bir muayeneye yönelik yapılan işlerin standart zamanlarını hesaplanması, iş akış sistemlerinin ayrıntılı bir incelemesini yapmaktır. Ayrıca yapılan inceleme ile ilgili elde edilen bilgi belge, sonuç ve
önerileri yetkililere iletmektir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.00108