Avrupa Bütünleşmesi Sürecinde: Hukuk, Devlet Ve Egemenlik Tartışmaları

Murat ALAKEL
2.544 3.161

Öz


Bu makale öncelikli olarak, ‘Vestfalya Avrupa ulus devlet sisteminin, Vestfalya sonrası düzende uluslararası entegrasyonda uluslararası sistemde, nasıl Avrupa
Birliği üye devleti haline geldiği’ tartışmalarını inceler. İkinci olarak Avrupa entegrasyon süreci, tarihsel içerikle uluslararası örgütlerin gelişimi çerçevesinde ele alınmıştır. Sonrasında, Avrupa Birliği ve üye devletler içinde AB’nin siyasî yapısı hakkında devlet, hükümetler-arası, ulus-üstü örgüt gibi yaklaşımlar da tartışılmıştır. Ayrıca AB hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinden, AB’nin statüsü ve hukuk yapım süreci açıklanmıştır. Son olarak AB ve üye devletler içinde egemenlik bağlamında yapılan çeşitli teorik ve kavramsal katkılar derlenmiştir. Bu çalışmanın temel katkısı Lizbon Anlaşması’na kadar olan Avrupa Birliği sürecinde ulus devletin dönüşümü bağlamında hukuki, devlet ve egemenlik okumalarının genel bir eleştirel okumasını yaparak teorik düzeyde kavramsal bir içerik oluşturmak olmuştur. Esas olarak bu makale, ikincil kaynakların okunması ve yorumlanması sürecinde tanımlayıcı ve tartışma yöntemleriyle, analitik bir eleştirel yaklaşımla yazılmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.02813