Lozan Antlaşması’nda Musul Sorunu Ve Hatay Meselesi

Tarık SAYGI
9.028 2.263

Öz


Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ortaya çıkan Musul Sorunu ve Hatay Meselesi Lozan Antlaşması’nda Türkiye’yi oldukça uğraştıran sınır sorunlardandır. Musul Sorunu Irak sınırı ile ilgili, Hatay Meselesi ise Suriye sınırı ile ilgili sorunlardandır. Musul Meselesi konferans oturumlarında çok tartışmalı geçmiştir ve Türkiye ile İngiltere arasında çetin tartışmalara sahne olmuştur. Hatay Meselesi ise konferans sırasında Türkiye ile Fransa arasında tam olarak çözülememiş daha sonraki yıllarda Atatürk’ün yoğun çabalarıyla milli çözüme
kavuşturulmuştur. İncelemede ağırlıklı olarak daha önce hazırlanmış makalelerden, araştırma kitapları, internet kaynakları ve TBMM Zabıtlarından yararlanılmıştır. Araştırmada konu ile ilgili daha sonra yapılacak çalışmalara bir ışık tutulması amaçlanmaktadır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.70620