Makedonya ile Yunanistan Arasındaki ‘İsim Sorunu’nda Rol Oynayan Temel Parametrelerin Analizi

Gül Tuba DAĞCI, Asiye ŞİMŞEK
2.475 738

Öz


Makedonya; Yugoslavya’nın dağılmasının ardından 1991 yılında ‘Makedonya Cumhuriyeti’ ismiyle bağımsızlığını ilan etmiş ancak ülkenin bu ismi kullanmasına Yunanistan kendi sınırlarındaki Makedonya isimli bölgede ileride hak iddia edeceği endişesiyle karşı çıkmıştır. Bu çalışmada iki ülke arasında ortaya çıkan ‘İsim Sorunu’nun bugüne kadar çözülememesinin altında yatan nedenler araştırılmıştır. Sorun iki ülkenin milliyetçilik anlayışları, bölgenin tarihsel gerçekleri ve Avrupa Birliği’nin bölge politikaları kapsamında incelenmiştir.

Araştırmada konunun daha iyi anlaşılması için iki ülke tezleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve soruna neden olan bu tezler eleştirel teoriyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın genelinde ağırlıklı olarak eleştirel bakış açısıyla hareket edilse de her bölüm de kendi konusuyla ilgili olarak farklı bir teoriyle açıklanmaya çalışılmıştır. İlk bölüm Milliyetçilik teorisiyle şekillenirken, ikinci bölümde tarihi gerekçelerin anlaşılması amacıyla iki ülke tarihi kıyaslanarak incelenmiş ve bu tezler eleştirel bakış açısıyla ele alınmıştır, son bölüm ise Avrupa Birliği’ni oluşturan teoriler arasında sayılan ulus üstücülük, rasyonalite ve inşacılık teorileri etrafında şekillenmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.21241