Milliyetçiliğe Dair Çözümlemelerde Toplumsal Cinsiyet Olgusu

Alper KASIMOĞLU
2.585 3.699

Öz


Millet, milliyetçilik ve etnisite konusundaki hegemonik kuramların çoğu, cinsiyet ilişkilerini konu ile bağlantısı yokmuş gibi ihmal etmiştir. Ancak, son dönemde, toplumsal cinsiyet konusunda yapılan çalışmalar, kadınların, millet ve milliyetçiliğe dair analitik söylemlere nasıl dâhil edildiklerini çözümlemiştir. Milliyetçi projeler toplumsal cinsiyetçi kurgulara dayanmakta, birçok sosyal bilimci bu kurguları çözmeye çalışmakta, ulus ve devletlerin inşasında kadınların varlığını görünmez kılan bakış açılarına karşı itirazlarda bulunmaktadır. Bu itirazlar, kadına etnik ve ulusal gruplar tarafından yüklenmiş pek çok rolü tartışmaya açmaktadır. Uzun bir süre ihmal edilen milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine farklı disiplinlerde geliştirilen tartışmalardan hareketle, bu ilişkinin incelenmesi ve yapılan çalışmalarının sonuçlarının ortaya konması amacıyla bu çalışma yapılmıştır.

Makalede, Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet konusundaki kavramlar ve yapılan çalışmalar metodolojik olarak incelenecektir. Bu kapsamda öncelikle, toplumsal cinsiyet ve milliyetçilik kavramları irdelenmekte ve milliyetçilik kuramlarındaki çözümlemelerde toplumsal cinsiyet faktörü etnik ve milli çerçevede ele alınmaktadır. Milliyetçiliğe dair çözümlemelerde uzun bir süre görmezden gelinen kadınların, milletler ve milliyetçiliklerin inşa süreçlerindeki rolleri ortaya konmuştur.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.73593